T-Rug Bewegen is een jong bedrijf die zich bezig houdt met preventie van rugklachten  voor bedrijven. Uit recente studies van de Pain Advisory Board blijkt dat één op drie werknemers pijn lijdt op het werk.
Het lichaamsdeel dat hierbij het frequentst wordt aangewezen als zijnde pijnlijk blijkt de rug te zijn. Niet alleen productiemedewerkers, maar ook zij die langdurig bureelwerk verrichten hebben pijnklachten ter hoogte van de wervelzuil. Al onze programma's zijn maatwerk en worden in directe samenwerking met de klant ontwikkeld. 

Streefdoelen

* Functionaliteit
* Veiligheid
* Hoge wisselwerking tussen deelnemers en docent
* Geschoolde begeleiding
* Terugdringen van absenteïsme
* Verhoging van productiviteit